De dorpskerk van Amstelveen 1940-1945

In 1938 werd Jelle van Kuiken beroepen als predikant van de Dorpskerk in Amstelveen, in 1946 nam hij een beroep naar Baarn aan. Hij heeft dus de oorlogsjaren in Amstelveen doorgebracht, en het werden negen bijzondere jaren, voor de Dorpskerkgemeente, en voor Van Kuiken zijn vrouw.

ds Van Kuiken

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.