De dorpskerk van Amstelveen 1940-1945

In 1938 werd Jelle van Kuiken beroepen als predikant van de Dorpskerk in Amstelveen, in 1946 nam hij een beroep naar Baarn aan. Hij heeft dus de oorlogsjaren in Amstelveen doorgebracht, en het werden negen bijzondere jaren, voor de Dorpskerkgemeente, en voor Van Kuiken zijn vrouw.

ds Van Kuiken

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat