De dorpskerk van Amstelveen 1940-1945

In 1938 werd Jelle van Kuiken beroepen als predikant van de Dorpskerk in Amstelveen, in 1946 nam hij een beroep naar Baarn aan. Hij heeft dus de oorlogsjaren in Amstelveen doorgebracht, en het werden negen bijzondere jaren, voor de Dorpskerkgemeente, en voor Van Kuiken zijn vrouw.

ds Van Kuiken

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.