Database VU-Studenten 1880-1940 (gereviseerd)

In 2016 verscheen de eerste versie van een database van VU-studenten 1880-1940. Deze is inmiddels gereviseerd: ons bekende fouten en vergissingen zijn er uitgehaald, de voornamen van de studenten zijn toegevoegd, en, waar mogelijk, hebben we ook het beroep van de vader opgenomen.

Database VU studenten 2022 Herziene versie

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.