Contactinformatie

U kunt contact opnemen met dr. Aalders door hem te schrijven of te bellen.

mjaalders@planet.nl

De Vreelaan 5
1185 DC Amstelveen

 

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167