Contactinformatie

U kunt contact opnemen met dr. Aalders door hem te schrijven of te bellen.

mjaalders@planet.nl

De Vreelaan 5
1185 DC Amstelveen

 

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023