Congressen over de kindertreinen

De Hongaarse kindertreinen staan de laatste jaren in de belangstelling. Dat blijkt wel uit de congressen die hierover in Boedapest (2018) en in Kampen (2020) zijn gehouden.

Recente congressen

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat