Bij het afscheid van Maarten

Toen ds Aalders in 2007 met vervroegd emeritaat ging, werd op een feestelijke avond afscheid van hem genomen. Renger Prent, die 15 jaar met hem had samengewerkt, hield een toespraak waaruit blijkt hoe goed hij hem had leren kennen.

Bij het afscheid van Maarten Aalders

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167