Bij het afscheid van Maarten

Toen ds Aalders in 2007 met vervroegd emeritaat ging, werd op een feestelijke avond afscheid van hem genomen. Renger Prent, die 15 jaar met hem had samengewerkt, hield een toespraak waaruit blijkt hoe goed hij hem had leren kennen.

Bij het afscheid van Maarten Aalders

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat