Bij het afscheid van Maarten

Toen ds Aalders in 2007 met vervroegd emeritaat ging, werd op een feestelijke avond afscheid van hem genomen. Renger Prent, die 15 jaar met hem had samengewerkt, hield een toespraak waaruit blijkt hoe goed hij hem had leren kennen.

Bij het afscheid van Maarten Aalders

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.