Bij het afscheid van Maarten

Toen ds Aalders in 2007 met vervroegd emeritaat ging, werd op een feestelijke avond afscheid van hem genomen. Renger Prent, die 15 jaar met hem had samengewerkt, hield een toespraak waaruit blijkt hoe goed hij hem had leren kennen.

Bij het afscheid van Maarten Aalders

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).