Bij de promotie van J.G. Geelkerken

Dr. J.G. Geelkerken is bekend geworden als de predikant die niet geloofde dat de slang in het paradijs werkelijk gesproken had. Dit leidde in 1926 tot zijn afzetting als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en tot de oprichting van een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Medestanders als ds J.J. Buskes wezen op de VU-hoogleraren H.H. Kuyper en V. Hepp als de grote boosdoeners, en op het benauwde en fundamentalistische klimaat in de GKN als achtergrond van het conflict. Enkele jaren geleden werd gewezen op de strijdbare kant van Geelkerkens karakter als een factor die niet over het hoofd mag worden gezien. Waar Geelkerken vermoedde dat hem (of anderen) onrecht werd gedaan, kon hij fel van leer trekken. Dat gebeurde ook tijdens zijn studententijd, toen hij als gevolg van een conflict met H. Bavinck bijna zijn promotie aan zich voorbij zag gaan.

Zie M.J. Aalders, ‘Een begaafde edoch lastige promovendus’, in:Historisch Tijdschrift GKN, december 2008. Zie Bij de promotie van J.G. Geelerken

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).