Bibliografie

Deze bibliografie beperkt zich tot de wetenschappelijke publicaties van dr. Aalders. Wanneer deze gemerkt zijn met een * asterisk * kunt u ze vinden in de rubriek Wetenschappelijke publicaties, journalistiek werk, of bij de biografische schetsen in de rubriek Genealogie. De archiefinventarissen zijn (online) in te zien via de site van het Historisch Documentatie Centrum van de VU, www.hdc.vu.nl

 


99. Holland–magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között (Budapest 2023)

98.Boekbespreking Leo Mietus, In Christus één? Een reconstructie van spanningen en conflicten in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland rond 1912 (Velp/Amstelveen2021), in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XLV (2022) no 97, 251-253

97.* In Memoriam Lily Burggraaff, HTG 47 (december 2022) 49-51

 96. Boekbespreking: Hans Krabbendam, Saving the Overlooked Continent. American Protestant Missions in Western Europe (19401975) (Leuven University Press 2020) in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XLV (2022), no 96, 129-130

95. * Samen met Peter Dillingh, * ‘Database VU-studenten 1880-1940 (gereviseerd)’, www.geheugenvandevu.nl.

94. *Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Amersfoort 2021)

93. * ‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168.

92. ’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

91.* ‘Recente congressen en publicaties over de kindertreinen’, Acta Neerlandica 16-17 (2020) 303-306

90 *‘Een trouwe vriend van Hongarije: ds. Han Munnik’, Acta Neerlandica 16-17 (2020) 37-52

89. *’Een groot Nederlander. J.P.Ph. Clinge Fledderus (1870-1946), in: Acta Neerlandica 15 (2019) 13-144 DOI: 10.36392/ACTANEERL/2019/15/6

88. *’Kindertreinen naar Nederland 1919-1930′, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolyta Réthelyi (red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 39-60

87. *‘Twee vrienden van Hongarije. Henriëtte Kuyper (1870-1933) en Jan Clinge Fledderus (1870-1946)’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolyta Réthelyi (red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 15-38

86. Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi(red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020)

85.’Een kennismaking met Jenő Sebestyén (1884-1950)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedens na 1800 42 (2019) 163–18 = DOI 10.5117/DNK2019.91.003.AALD

84. De Nederlandse protestantse kerken onderweg naar het Verdrag van Trianon (1920), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), no 90, 61-77

83. Plaatsingslijst Archief Tjitze Baarda. Zie https://www.hdc.vu.nl/

82. ‘Magyar tisztelgés a Kuyper Ábrahám legfiatalabb lánya előtt’, Teológiai Fórum, 2018, no 1, 110-126

81. ‘Magyar levéltári anyag Hollandiában’, Confessio. A Magyarországi Református Egyház Figyelője 2018, no 2, 86-92.

80. ‘Útban Trianon felé. A holland egyházak magatartása’, Református Szemle, 2018, no 2, 203-219

79. Maarten J. Aalders és Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018) ISBN978-963-489-050-8

*78.‘Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper’, in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet, Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 19-21

77. * Een stijlvol en beminnelijk mens. Tj. Baarda (1932-2017) (Amstelveen 2018)

76. ‘Een stijlvol en beminnelijk mens. Tj. Baarda ( 8 juli 1932-22 augustus 2017) overleden’, Historisch Tijdschrift GKN, no 37, juli 2018

75. *’Henriette Kuyper en de Nederlandse ambulance naar Boedapest’, Historisch Tijdschrift GKN, December 2017, no 36

74. ‘Plaatsingslijst van foto’s uit enkele archieven uit Hongarije’, website HDC

73. *‘Hongaarse archivalia in de collectie HDC. Protestants Erfgoed’, DNK 40 (2017) no 87, 51-56

72. *’Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren borstbeeld’, DNK 40 (2017) 57-67

71. Boekbespreking Martine van der Wielen-de Goede, Oudegeest. Allen van één stamvader (Schoorl 2014)

70.* Kees en Margriet van der Kooi over Geestelijke Verzorging, Christelijk Weekblad, 8 december 2017

69.* In memoriam Tj. Baarda, Friesch Dagblad, 29 augustus 2017

68. *Nieuwtestamenticus Tj. Baarda overleden, http://www.geheugenvandevu.nl/hoofdmenu/personen/baarda-tj

67. Boekbespreking Wouter van Haaften en Gerlof Verwey (red.), Johan van Hulst. Pedagoog, politicus, verzetsman (Hilversum 2015) DNK 39 (2016) no 84, 89-90

66. *Jenő Sebestyén, www.geheugenvandevu.nl (blog)

65 *De eerste VU-studente die een doctorsgraad behaalde, www.geheugenvandevu.nl (blog)

64. *Een roman over het studentenleven van de VU? www.geheugenvandevu (blog)

63.* ‘Bernard van Bergen, Wat eeuwig zeker is….’ (Romanfragment), Historisch Tijdschrift GKN, 32, December 2015, 29-41 (samen met Dick Kaajan)

62. *’Wat eeuwig zeker is… van Bernard van Bergen. Een campus novel over de VU?’, in L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Hilversum 2015) 67-80

61.* Boekbespreking Jan Ridderbos (m.m.v. G.C. Hovingh), Predikanten in de frontlinie. De gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II (Barneveld 2015), in: DNK 38 (2015), no 83, 87-87

60. *Plaatsingslijst oratorische vereniging Demosthenes, Historisch Documentatiecentrum VU, nr. 1088, zie http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/1088_OV_Demosthenes_tcm215-460689.pdf.

59. *Database van VU-studenten 1880-1940, www.geheugenvandevu.nl.

58. Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek (Barneveld 2015)

57. *‘Een magisch geloof en een dubbele boekhouding?’, Historisch Tijdschrift GKN juni 2015, no 31, 3-14

56. *‘De receptie van het werk van de Möttlinger broeders in protestants Nederland (1932-1936)’, Kerk en Theologie 65 (2014) 130-149

55. *Plaatsingslijst van C. Graafland, 1928-2004, Historisch Documentatiecentrum VU, nr. 1055

54.* Inventaris van het archief van D. Nauta. Levensjaren 1898-1894 (1917-1989, Historisch Documentatiecentrum VU, nr. 470

53. Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) (Amsterdam 2013)

52. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen?’ Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden (Amstelveen 2013).

51. Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barneveld 2012)

50. *What’s in a name? Over de naam van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband), Historisch Tijdschrift GKN, no 24 (juni 2012) 28-31

49. ‘Distant relatives: The Oxford Group and the Reformed Churches in Restored Union’, in: C. van der Kooi e.a., Evangelical Theology in Transition (Amsterdam 2012) 68-85

48. *‘Magda Stomps (1899-1979). Het leven van de eerste theologisch studente aan de VU’, DNK 34 (2011), no 75, 14-36

47. * ‘Wim Aalders 1909-2005’, in: George Harinck (red.), Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen (Amsterdam 2011)

46. * Magda Stomps, Digitaal Vrouwen Lexicon 2011 http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/MagdalenaStomps.

45. ‘De Kerkorde van het Hersteld Verband’, Kerk en Theologie 62 (2011) 160-181

44. ‘Hendrik Jansen (1885-1972) en zijn botsing met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Eindhoven’, Historisch Tijdschrift GKN, nr 20, december 2010, 3-22

43. ‘Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bezien’, DNK 33 (2010) 26-41

42. *Plaatsingslijst famliiearchief Chantepie de la Saussaye, Historisch Documentatiecentrum VU, nr 822

41. * ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) en de Duitse kerkstrijd in 1934’, Kerk en Theologie 61 (2010) 126-142

40. ‘Ambtsgewaad’, in: G. Harinck e.a. (red), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinningersculturen in Nederland, 1850-2000 (Amsterdam 2009) 575-584

39.* ‘Door het oog van de naald? H.H. Kuyper in conflict met de kerkenraad van Bloemendaal’, DNK 32 (2009) no 70, 41-58

38.* ‘Een begaafde, edoch lastige promovendus. Over J.G. Geelkerken’, Historisch Tijdschrift GKN, december 2008, 3-16

37.* ‘Het heilige land of het land van belofte. Een gereformeerd en een hervormd reisverslag vergeleken’, in: F.G.M. Broeyer en G.J. van Klinken, Reizen naar het Heilige Land (Zoetermeer 2008) = Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 16 (2008) 97-107

36.* ‘F.W.J. Dilloo en de Vrije Universiteit’, DNK 31 (2008) no 68, 3-14

35.* ‘ Geestelijke bewegingen in het interbellum’, in: George Harinck, Steek elke pastorie in brand!’ Honderd jaar dwarsverbindingen tussen Pinkstergemeenten en protestantse kerken (Amsterdam 2008 = Ter Lezing, deel 3) 9-20.

34* ‘Gereformeerden, waarheen? De opkomst van de moderne theologie in de Gereformeerde Kerken in de jaren vijftig van de 20 eeuw’, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 18 (2007), nr 2, 14-114-17

33. *Aalders uit Mitling-Mark. Verzamelde opstellen (Amstelveen 2007)

32*. Ds J.C. Aalders als predikant van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband’, DNK 29 (2006) 18-30

31.* ‘C.P. van Andel’, in: Biografisch Lexicon dl VI

30. *C. Aalders’, in: Biografisch Lexicon dl VI

29. 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Zoetermeer 2005)

28. In de nieuwe uitgave van de Christelijke Encyclopedie verzorgde Aalders zo’n dertig lemmata.

27*. ‘Een mislukt project. De Synodale vertaling van het Nieuwe Testament’, DNK 27 ( 2004) 2-13

26. ‘Mantel, Beffchen und die Toleranzpolitik – Zur religösen Toleranz zwischen 1795 und 1813’, in: Horst Lademacher, Renate Loos, Simon Groenveld (Hrsg), Ablehnung -Duldung – Anerkennung. Toleranz in den Niederlanden und in Deutschland. Ein historischer und aktueller Vergleich (Münster/New York/München/Berlin 2005) 435-444

25*. ‘Bavinck voor de vierschaar der deputaten’. Historisch Tijdschrift GKN, 1 (2003), no 3, 15-21

24.* ‘Een laatste oprisping? Kampen en de VU in 1912’, in: Documentatie blad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, december 2002, 16-34

23. * ‘Dr J.G. Geelkerken (1879-1960). Een kennismaking’, in: G. Harinck (red.), De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001)

22. * De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels (Delft 2001) 160 blz, f 39.50/ ISBN 90-5166-8570

21.* ‘H.J. Spijker, een kennismaking’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 82 (2001) 46-69

20. *H.P. Timmers Verhoeven, in: Biografisch Lexicon dl V (Kampen 2001)

19.*E.L. Smelik, in: Biografisch Lexicon dl V (Kampen 2001)

18.*H.J. Spijker in: Biografisch Lexicon dl V (Kampen 2001)

17. D.C. Thijm, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

16*. A. Bruining, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

15.*A.J. de Sopper, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

14:*P.D. Chantepie de la Saussaye, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

13. *J.D. Cocheret de la Morinière, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

12. *H.G. Kleyn, in: Biografisch Lexicon dl IV (Kampen1998)

11. *’De wet op de kerkgenootschappen van september 1853′, in: G.J. Schutte en J. Vree, Om de toekomst van het protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk, staat en maatschappij (Zoetermeer 1998) (= Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 6 (1998) 91-127)

10. ‘Het ambtsgewaad ter discussie in de kring der Afgescheidenen’, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5 (1997) 152-182

9*. ‘De gefrusteerde loopbaan van ds Jean Daniel Cocheret de la Morinière (1794-1860)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, no 44, juni 1996, 19-40

8. ‘De ethische theologie’, in: C. Augustijn e.a., Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (Zoetermeer 1996) 259-267.

7. ‘De apologetische theologie’, in: C. Augustijn e.a., Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (Zoetermeer 1996) 256-259

6.* ‘De moeilijke start van de kerkelijke courant 1847-1852’, DNK 17(1994), no 40, 1-21

5. ‘De hervormde discussie over de toga 1850-1854’, Jaarboek voor liturgie-onderzoek 8 (1992) 205-234

4. ‘Aalders (Ihrhove)’, in: P.van Beek e.a. (red.) De dolerenden en hun nageslacht (Leusden/Kampen 1990)

3. Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr, P.D. Chantepie de la Saussaye en Is.van Dijk (Kampen 1990)

2. Voorlopige inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk te Woubrugge (1988, niet in de handel)

1. Allard Pierson en het theologisch kenprobleem = doctoraal scriptie Vrije Universiteit 1982

BOEKBESPREKINGEN

A. van de Beek, Wonderen en wonderverhalen (Nijkerk 1991), Soteria. Kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning 9 (1992) 89-91.

A. van de Beek, Rechtvaardiger dan God. Gedachten bij het boek Job (Nijkerk 1992), Soteria. Kwartaalschrift voor evangelische theologische theologie 10 (1993) 61-62

E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven, 1798-1855; Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd (Kampen 1988), Nederlands Theologisch Tijdschrift 48 (1994) 251-252

P.J. van Kampen, Na het laatste uur. Geloof in reïncarnatie en christelijk geloof (Kampen 1994), in: Soteria. Kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning 12 (1995) 1, 89-91

H.J. de Jonge (red.), Totdat hij komt. Een discussie over de wederkomst van Jezus Christus (Baarn 1995), in: Soteria. Kwartaalschrift voor evangelische theologische bezinning 12 (1995), 2, 60-62

B. Wallet, Samen en gescheiden. Eenheid en verscheidenheid in de kerken (Zoetermeer 1997), in: Soteria 15 (1998) 70-71

Stephan de Jong, Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur (Kampen 1997), Soteria 15 (1998) 74-75

Ferenc Postma en Marjovszky Tibor, Zes onbekende brieven van Odon Kovacs aan Prof. Abraham Kuenen te Leiden. Met als appendix een drietal andere brieven van Hongaren uit de collectie Kuenen (Budapest 1997), ISBN 963 8392 266. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 78 (1998) 294-295

C.F.J. Antonides, I. Het geluid van een sterke stem (Gorinchem 1997), in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80 (2000) 258

*Rienk Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872 (Ljouwert 2001), It Beaken. Tydskrift fan de fryske akademy 64 (2002)171-173

* Tweemaal de twee kanten van Kuyper’. Bespreking van: Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam 2006) en J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum 2006) in: In de marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap 15 (2006) no 4, 53-58

*Barend Wallet, Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging (Zoetermeer 2005); L. J. Koffeman (red.), Samengebracht. Documentatie rond het ontstaan van de Protestantse kerk in Nederland (Zoetermeer 2005), Bijdragen en mededelingen, Internetrecensie oktober 2007

Theo Hettema en Leo Mietus (red.), Noblesse oblige. Achtergrond en actualiteit van de theologie van J.H. Gunning (Gorinchem 2005), NTT 2008 62 (2008) 78

*’Het boerenbedrog van Joke van Saane’ , Ellips. Tijdschrift van de Evangelische Hogeschool 33 (2008) nr 284, 28-29

*Leo van den Broeke, Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004) (Kampen, Kok, 2005), NTT 62 (2008) 165-166

‘Een gereformeerde ommezwaar’, Nederlands Dagblad, 8 december 2011 (Over H.H. Kruyswijk, Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981)

*Hittjo Kruyswijk, Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (Hilversum 2011), DNK 35 (2012) no 76, 84-87

‘Het einde van de wereld is Gods zaak. Onze taak in het Witte Huis is om het einde van de wereld te voorkomen.’ Chuck Colson, in Kingdoms in Conflict (1987), geciteerd door Govert Buijs in Nederlands Dagblad, 3 november 2023