Barmen 1934

Eind mei 1934 verschenen de Barmer Thesen. Stellingen waarmee een deel van de Duitse Kerk zich verzette tegen de inmenging van de overheid in het kerkelijk leven. Veel minder bekend zijn de stellingen die de Duitse Gereformeerde Kerken op 4 januari 1934 aannamen. Radicaler, politieker geladen. Hierover schrijft dr M.J. Aalders Kerk en Theologie 61 (2010).

Meer lezen

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).