Afscheid van de Handwegkerk

Op 7 april 2013 werd de Handwegkerk te Amstelveen aan de eredienst onttrokken. Bij die gelegenheid presenteerde dr M.J. Aalders een brochure over de eerste gereformeerden in de gemeente Nieuwer-Amstel, ‘Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen?’ Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden (Amstelveen 2013). De uitgave is verkrijgbaar bij Eon Pers, Turfschip 270, 1186 XW Amstelveen, voor € 10 inclusief verzendkosten. De begeleidende toespraak van dr. Aalders is online beschikbaar, evenals de preek die hij op 10 maart 2013 in de Handwegkerk hield. Zijn laatste preek in dat kerkgebouw. Zie verder Afgescheidenen te Amstelveen

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.