Afscheid van de Handwegkerk

Op 7 april 2013 werd de Handwegkerk te Amstelveen aan de eredienst onttrokken. Bij die gelegenheid presenteerde dr M.J. Aalders een brochure over de eerste gereformeerden in de gemeente Nieuwer-Amstel, ‘Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen?’ Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden (Amstelveen 2013). De uitgave is verkrijgbaar bij Eon Pers, Turfschip 270, 1186 XW Amstelveen, voor € 10 inclusief verzendkosten. De begeleidende toespraak van dr. Aalders is online beschikbaar, evenals de preek die hij op 10 maart 2013 in de Handwegkerk hield. Zijn laatste preek in dat kerkgebouw. Zie verder Afgescheidenen te Amstelveen

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).