Aalders uit Mitling-Mark

Aalders uit Mitling-Mark. Verzamelde opstellen.

In deze bundel heeft dr. M.J. Aalders opstellen en interviews over leden van de familie Aalders verzameld.

De predikantenfamilie Aalders is afkomstig uit Mitling Mark, aan de oever van de Ems (17e eeuw). Aan het begin van de 19 eeuw verhuisde Gerhard Aalders uit Leer (D) naar Leeuwarden, waar hij onder meer klerk ter provinciale griffie was. Over enige kerkelijke betrokkenheid van hem is niets bekend, zijn zoon Johannes Christiaan Aalders, instrumentenmaker, staat bekend als anti-clericaal. Een kleinzoon echter, de Amsterdamse koopman in medische instrumenten en apothecaire behoeften Gerhard Jan Daniël, kwam in 1886 tot een levend geloof in Jezus Christus. Hij besloot theologie te gaan studeren en werd predikant. Zijn drie zonen speelden, ieder op hun eigen wijze, een rol in het kerkelijk leven. G.Ch. Aalders en J.C. Aalders stonden als voor- en tegenstander tijdens de kwestie Geelkerken (1926) tegenover elkaar, H.W. Aalders, onderwijzer, schreef jongensboeken, gedichten en een roman. Ook zijn kleinkinderen bewogen zich voor een deel op kerkelijk terrein. W. Aalders speelde in 1971 een rol in het protest tegen de horizontalistische koers van de Nederlandse Hervormde Kerk en verfoeide de fusie van deze kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland. J.G. Aalders protesteerde in 1967 tegen de benoeming van H.M. Kuitert aan de VU, en C. Aalders stond met anderen aan de wieg van de klinisch pastorale vorming van predikanten (vanaf 1962). Twee kleindochters trouwden met een predikant. Twee andere kleinzonen, beide naar hun grootvader vernoemd, studeerden klassieke letteren en publiceerden over de oude geschiedenis, de zesde kleinzoon werd advocaat en procureur.