Aalders op het International Bookfestival Budapest 2023

Nederland is van 28 september tot en met 1 oktober eregast geweest op het 28ste Internationale Boekenfestival van Boedapest. De culturele banden tussen Nederland en Hongarije, aldus de Nederlandse ambassade in haar aankondiging van dit festival, gaan terug tot de 16e eeuw. Veel van de eerste boeken die in Hongarije verkrijgbaar waren, kwamen van Nederlandse drukkers. Ook tegenwoordig is de literaire samenwerking heel sterk: het aantal Hongaarse werken dat in het Nederlands vertaald is, is indrukwekkend, het aantal Nederlandse werken dat in het Hongaars vertaald is, is aanzienlijk. Aldus de Nederlandse ambassade.
Dit jaar waren er dertien Nederlandse auteurs op het boekenfestival aanwezig. Ik noem hier Arnon Grunberg, Ilja Leonard Pfeijffer en Roxanne van Iperen. Ze presenteerden hun boek, deden mee aan rondetafelgesprekken en gaven interviews. Ook auteurs van kinderboeken en van non-fictie waren vertegenwoordigd, onder wie ondergetekende. Mijn boek over Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum is namelijk in het Hongaars vertaald en werd tijdens dit festival gepresenteerd. Daarmee kwam een jarenlang proces tot een schitterende afsluiting. Met dank aan de Nederlandse ambassadeur Desirée Bonis en mijn Hongaarse vriendin en collega dr. O. Réthelyi, hoofd vakgroep Neerlandistiek aan de ELTE, een van de universiteiten in Budapest.
Vanaf de start van dit project in januari 2016 tot en met de presentatie van de vertaling van mijn monografie heeft dit thema ruim acht jaar mijn aandacht gevangen gehouden. Het werk kwam in een stroomversnelling toen Aalders en Réthelyi in 2018 besloten samen te gaan werken. Met een prachtig resultaat als gevolg. Het thema van de kindertreinen, in Nederland zowel als in Hongarije min of meer vergeten, staat weer op de historische kaart. De output van deze samenwerking is verbazingwekkend groot geweest.

Voor de output: Lees onder de foto verder.

Output 2017

Aalders, M.J. ‘Henriëtte Kuyper en de Nederlandse ambulance naar Boedapest’, Historisch Tijdschrift GKN, december 2017 nr. 36, 19-36

Aalders, M.J. ‘Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren borstbeeld’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XL (2017) 57-67

‘Hongaarse archivalia in de collectie HDC. Protestants Erfgoed’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XL (2017) 51-56

Réthelyi, O., ‘“Houd moed: Kijk naar Nederland. / Kijk naar zijn vorstin! Je bent niet langer wees.” Het “Hongaarse raam” in het Nederlandse koninklijke paleis’, Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek [Debrecen] 14 (2017) 151-187

Output 2018

November 2018: ELTE Conferentie georganiseerd door O. Réthely
November 2018: ELTE tentoonstelling, georganiseerd door O. Réthely

November 2018: Károli-conferentie, over de invloed van Kuyper in Hongarije
December 2018: Tweetalige catalogus behorend bij bovengenoemde tentoonstelling, O. Réthelyi en M.J. Aalders

Output 2020
Februari 2020: Kampen, Conferentie georganiseerd door O. Réthelyi, G. Harinck en M.J. Aalders
Februari 2020: Kampen, Presentatie van de Nederlandstalige versie van het boek behorende bij de ELTE conferentie 2018
Februari 2020: Budapest: Presentatie van de Hongaarstalige versie van het boek behorende bij de ELTE conferentie 2018

Output 2021
September 2021: presentatie van de monografie over Nederlandse en Hongaarse contacten gedurende het interbellum, M.J. Aalders

10 december 2021 – 27 maart 2022 Úti Cél: A nemzetözi: Remény. Tentoonstelling over de kindertreinen in het Budapest Historisch Museum in de Burgt te Budapest, Roland Perényi en Orsolya Réthelyi

Output 2022
2022 Hongaarstalige catalogus behorende bij de tentoonstelling over de kindertreinen

Output 2023

2023 Destination Hope, Engelstalige catalogus behorende bij de tentoontelling over de kindertreinen

2023 Verschijning van de Nederlandse vertaling van het gedenkboek dat verscheen bij de 100ste verjaardag van Jenő Sebestyén, van de hand van Andries den Broeder

2023 Presentatie van de Hongaarse vertaling van de monografie over Nederlandse en Hongaarse contacten gedurende het interbellum tijdens het International Bookfestival

 

 

 

 

Zie ook https://www.hdcvu.nl/blog/budapest