Hans Seijlhouwer

Jarenlang was Hans Seijlhouwer als archivaris betrokken bij het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit. Wie daar meer over wil weten kan uitstekend terecht bij het vriendenboek dat hem werd aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid in 2020. Een boek waarin vrienden en bekenden hun herinneringen aan Hans, hun waardering ook, in enkele bladzijden kenbaar maakten.

De titel zegt genoeg: Drijvende Kracht. Hans Seijlhouwer en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1978-2020 (Amsterdam 2020), de redactie werd gevoerd door Christoph van den Belt, Wim Berkelaar, Koos-jan de Jager en Bart Wallet. Zelf schreef ik daarin een bijdrage met als titel ‘Gansch het raderwerk staat stil…’, de titel van een spotprent die Albert Hahn ooit maakte van Abraham Kuyper. Zoals Hahn de invloed van Kuyper op de Nederlandse samenleving hoog inschatte, zo schat ik de invloed van Hans op het HDC in, ‘edoch, met omgekeerde sympathie’.

Hans Seilhouwer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat