Hans Seijlhouwer

Jarenlang was Hans Seijlhouwer als archivaris betrokken bij het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit. Wie daar meer over wil weten kan uitstekend terecht bij het vriendenboek dat hem werd aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid in 2020. Een boek waarin vrienden en bekenden hun herinneringen aan Hans, hun waardering ook, in enkele bladzijden kenbaar maakten.

De titel zegt genoeg: Drijvende Kracht. Hans Seijlhouwer en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1978-2020 (Amsterdam 2020), de redactie werd gevoerd door Christoph van den Belt, Wim Berkelaar, Koos-jan de Jager en Bart Wallet. Zelf schreef ik daarin een bijdrage met als titel ‘Gansch het raderwerk staat stil…’, de titel van een spotprent die Albert Hahn ooit maakte van Abraham Kuyper. Zoals Hahn de invloed van Kuyper op de Nederlandse samenleving hoog inschatte, zo schat ik de invloed van Hans op het HDC in, ‘edoch, met omgekeerde sympathie’.

Hans Seilhouwer

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).