125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid

In 2005 verscheen een studie over de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Nu online beschikbaar.

Zie 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid (Zoetermeer 2005). Zie ook het lijstje met errata en aanvullingen.

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167