125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid

In 2005 verscheen een studie over de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Nu online beschikbaar.

Zie 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid (Zoetermeer 2005). Zie ook het lijstje met errata en aanvullingen.

Wat is het licht dat stervenden begroet? Ik wéét het niet, er zijn geen zekerheden. Maar twijfelloos wordt door mijn hart beleden Dat God daarin zijn kinderen ontmoet Uit: W.A.P. Smit, Ontmoeting met de dood