Maarten J. Aalders

 

Maarten J. Aalders is historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. In 2012 verscheen zijn boek over de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, een jaar later gevolgd door de biografie van J.G. Geelkerken, Heeft de slang gesproken? Daarna richtte hij zich op het studentenleven van de VU, onder meer resulterende in een database VU-studenten 1880-1940.

Sinds januari 2016 concentreert hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de zogenaamde kindertreinen. Daarmee kwamen tussen 1920-1930 zo’n 28.000 kinderen naar Nederland. Met dr. Orsolya Réthelyi te Boedapest kwam het tot een vruchtbare samenwerking, waarmee dit thema definitief op de kaart van het historisch onderzoek is geplaatst. In 2021 verscheen van zijn hand het grensverleggende en baanbrekende onderzoek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Amersfoort 2021). ISBN 978 90 5560 586 6. Nota bene: De boekhandel kan het boek bestellen bij de uitgever of bij info@cbcboek.nl.  Het boek is ook bij de auteur verkrijgbaar (mjaalders@planet.nl In 2023 verscheen van dit boek de Hongaarse vertaling.

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. | www.kalvinkiado.hu
Tel./Fax: +36 1 386 8267 | +36 1 386 8277
Mobil (református flotta): +36 30 276 7343

https://www.kalvinkiado.hu/component/virtuemart?&keyword=Aalders,%20Maarten%20J.&option=com_virtuemart&page=shop.browse&search=true&view=category&limitstart=0

 

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. | www.kalvinkiado.hu
Tel./Fax: +36 1 386 8267 | +36 1 386 8277
Mobil (református flotta): +36 30 276 7343

 

Onlangs verschenen

Aanvulling op het Archief Vrije Evangelische Gemeenten in Nederlnad
In het Utrechts Archief bevindt zich het archief van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, een klein kerkgenootschap dat in 1881 werd opgericht. In 2022 kreeg het bestuur van dit kerkverband beschikking over het onderzoeksarchief van drs. J.H. Karelse. Samen met dr. Leo Mietus, docent aan het seminarie van de Bond, heb ik het afgelopen jaar dit archief bewerkt, zodat het binnenkort opgenomen kan worden als aanvulling op het bestaande archief in Utrecht. Talloze gegevens van (vergeten) gemeenten en voorgangers zijn op deze manier bewaard gebleven. Het wachten is op iemand die een geschiedenis van dit kerkverband gaat schrijven.

Database VU studenten gereviseerd.
Nadat in 2016 de eerste versie verscheen van de Database Vu-studenten 1880-1940 is onlangs, met medewerking van P.F. Dillingh, een herziene versie gepubliceerd. Zie www.geheugenvandevu.nl.  Niet alleen zijn alle basale gegevens gecontroleerd, maar ook zijn de voornamen van de studenten en het beroep van hun vader toegevoegd.