Maarten J. Aalders

Maarten J. Aalders is historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de zogenaamde kindertreinen. Daarmee kwamen tussen 1920-1930 zo’n 28.000 kinderen naar Nederland. Met dr. Orsolya Réthelyi te Boedapest kwam het tot een vruchtbare samenwerking, waarmee dit thema definitief op de kaart van het historisch onderzoek is geplaatst. Onlangs verscheen van zijn hand het grensverleggende en baanbrekende onderzoek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Barneveld 2021).

 

Verwacht: Aanvulling op het Archief Vrije Evangelische Gemeenten in Nederlnad
In het Utrechts Archief bevindt zich het archief van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, een klein kerkgenootschap dat in 1881 werd opgericht. In 12022 kreeg het bestuur van dit kerkverband beschikking over het onderzoeksarchief van drs. J.H. Karelse. Samen met dr. Leo Mietus, docent aan het seminarie van de Bond, heb ik het afgelopen jaar dit archief bewerkt, zodat het binnenkort opgenomen kan worden als aanvulling op het bestaande archief in Utrecht. Talloze gegevens van (vergeten) gemeenten en voorgangers zijn op deze manier bewaard gebleven. Het wachten is op iemand die een geschiedenis van dit kerkverband gaat schrijven.

 

Nieuw: Database VU studenten gereviseerd.
Nadat in 2016 een eerste versie verscheen van de Database Vu-studenten 1880-1940 is onlangs, met medewerking van P.F. Dillingh, een herziene versie gepubliceerd. Zie www.geheugenvandevu.nl.  Niet alleen zijn alle basale gegevens gecontroleerd, maar ook zijn de voornamen van de studenten en het beroep van hun vader toegevoegd.

Onlangs verschenen

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (De Vuurbaak, Barneveld 2021), ISBN 978 90 5560 586 6. Nota bene: De boekhandel kan het boek bestellen bij de uitgever of bij info@cbcboek.nl.  Het boek is ook bij de auteur verkrijgbaar (mjaalders@planet.nl)

‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.