Maarten J. Aalders

Maarten J. Aalders is historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de zogenaamde kindertreinen. Daarmee kwamen tussen 1920-1930 zo’n 28.000 kinderen naar Nederland. Met dr. Orsolya Réthelyi te Boedapest kwam het tot een vruchtbare samenwerking, waarmee dit thema definitief op de kaart van het historisch onderzoek is geplaatst.

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 is er in Kampen een presentatie van mijn boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (De Vuurbaak, Barneveld). Aanvang 14.30, plaats: Nieuwe Kerk, Broederweg Kampen.  NADER BERICHT OVER DE PRESENTATIE VOLGT

Uitnodiging boekpresentatie AD Chartas 37

NB: de boekhandel kan het boek bestellen via De Vuurbaak of via info@cbcboek.nl  

Een recensie verscheen in het Nederlands Dagblad van 16 juli 2021.
ZieNederlands Dagblad

 

 

Onlangs verschenen

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (De Vuurbaak, Barneveld 2021), ISBN 978 90 5560 586 6. Nota bene: De boekhandel kan het boek bestellen bij de uitgever of bij info@cbcboek.nl.

‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).