Maarten J. Aalders

Maarten J. Aalders is historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de zogenaamde kindertreinen. Daarmee kwamen tussen 1920-1930 zo’n 28.000 kinderen naar Nederland. Met dr. Orsolya Réthelyi te Boedapest kwam het tot een vruchtbare samenwerking, waarmee dit thema definitief op de kaart van het historisch onderzoek is geplaatst. Onlangs verscheen van zijn hand het grensverleggende en baanbrekende onderzoek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Barneveld 2021).

 

Nieuw: Database VU studenten gereviseerd.
Nadat in 2016 een eerste versie verscheen van de Database Vu-studenten 1880-1940 is onlangs een herziene versie gepubliceerd. Zie www.geheugenvandevu.nl.  Niet alleen zijn alle basale gegevens gecontroleerd, maar ook zijn de voornamen van de studenten en het beroep van hun vader toegevoegd.

Onlangs verschenen

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (De Vuurbaak, Barneveld 2021), ISBN 978 90 5560 586 6. Nota bene: De boekhandel kan het boek bestellen bij de uitgever of bij info@cbcboek.nl.  Het boek is ook bij de auteur verkrijgbaar (mjaalders@planet.nl)

‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.