Maarten J. Aalders

Maarten J. Aalders is historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de zogenaamde kindertreinen. Daarmee kwamen tussen 1920-1930 zo’n 28.000 kinderen naar Nederland. Met dr. Orsolya Réthelyi te Boedapest kwam het tot een vruchtbare samenwerking, waarmee dit thema definitief op de kaart van het historisch onderzoek is geplaatst.

Net verschenen:

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Barneveld 2021)

NB: de boekhandel kan het boek bestellen via De Vuurbaak of via info@cbcboek.nl  

Prof.dr. Ferenc Postma over dit boek: grensverleggend!

Dr. Orsolya Réthelyi over dit boek: baanbrekend onderzoek!

Een recensie verscheen in het Nederlands Dagblad van 16 juli 2021.

Een YouTube opname van de presentatie vindt u op het tabblad Hongarije

Zie Nederlands Dagblad

 

 

Onlangs verschenen

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (De Vuurbaak, Barneveld 2021), ISBN 978 90 5560 586 6. Nota bene: De boekhandel kan het boek bestellen bij de uitgever of bij info@cbcboek.nl.

‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat