Zoeken

2019

 

De Nederlandse protestantse kerken onderweg naar het Verdrag van Trianon (1920), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), no 90, 61-77

 

 

2019

 

Plaatsingslijst Archief Tjitze Baarda beschikbaar.

Zie  https://www.hdc.vu.nl/


 

2018

Bij het afscheid van George Harinck verscheen van mijn hand: ‘Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper’, in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet, Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 19-21

2018

Maarten J. Aalders és Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018)

2017

‘Hongaarse archivalia in de collectie HDC. Protestants Erfgoed’, DNK 40 (2017) no 87, 51-56

'Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren borstbeeld’, DNK 40 (2017), no 87, 57-67

Boekbespreking Martine van der Wielen-de Goede, Oudegeest. Allen van één stamvader (Schoorl 2014), DNK 40 (2017) no 87, 77-78

'Henriette Kuyper en de Nederlandse Ambulance naar Boedapest', Historisch Tijdschrift GKN, nr 36, december 2017

Op verzoek van het Historisch Documentatiecentrum van de VU, en gesubsidieerd de dr. Abraham Kuyper Stichting,  heeft Aalders in Boedapest scans gemaakt van de Nederlandstalige brieven in het archief van J. Sebestyén. De plaatsingslijst is beschikbaar bij het HDC, of op deze site, s.v. Publicaties, wetenschappelijk werk, s.v. Hongaarse archieven.

Een aantal boeken van Aalders is nu online te raadplegen in de rubriek Publicaties, s.v. boeken

In verband met het overlijden van prof. dr. Tj. Baarda schreef Aalders twee herdenkingsartikelen, een voor de kerkelijke gemeenschap, een voor de VU gemeenschap. In 2014 schreef hij in het kerkblad van Amstelveen een artikel over Baarda en zijn trouw aan de schrift. Zie  Publicaties, wetenschappelijk werk.

Een biografische schets van Henriëtte S.S. Kuyper is opgenomen in de rubriek Publicaties, s.v. wetenschappelijk werk