Zoeken

Artikelen uit de kerkbode

In de loop der jaren schreef dr Aalders talloze stukken voor de (kerkelijke) pers. Een selectie daarvan is hier opgenomen.


# Artikeltitel Datum
1 Prof.dr. Tj. Baarda en zijn trouw aan de Schrift 30-12-2014
2 Voetreis door het Saarland 29-09-2013
3 Wat een boeven! 30-08-2013
4 Een dag in het stembureau 23-09-2012
5 Interview met dr. Aalders 16-09-2011
6 Tien jaar Taizé 11-11-2010
7 Aalders in Israel 11-06-2010
8 Auke van der Honing 29-11-2008
9 Geloof en politiek in de VS 04-10-2008
10 De dominee als brandweerman 18-03-2008
11 Goede Vrijdag 07-03-2008
12 Kerstmis met Rotary Minerva 17-12-2007
13 Een kerstboom in de kerk 16-12-2007
14 De dominee en de predikant 15-04-2007
15 Afscheid van Maarten 25-03-2007
16 Roeping en beroep 04-03-2007
17 De os en de ezel 19-12-2006
18 Een kerstboom voor Rotary 10-12-2006
19 Censura morum 12-10-2006
20 Oudejaarsavond 19-09-2006
21 Johannes de Heer (1866-1961) 19-09-2006
22 J.H. Newman 13-09-2006
23 Vrijheid van onderwijs een groot goed 13-09-2006
24 De Kerstboom in Nederland 03-09-2006
25 Thomas Merton 29-08-2006
26 Ziekenzalving 22-08-2006
27 Predikant te Amstelveen 22-08-2006
28 Over het Thomasevangelie 22-08-2006
29 Niet over maar met 22-05-2006
30 De hervormde pastorie 11-03-2006
31 Rengers Prentenboek 01-09-2005
32 Wat zijt gij gaan horen? - Renger Prent als voorganger 23-08-2005
33 De belijdenisgeschriften 12-06-2005
34 Kerkelijke kleding 11-11-2004
35 Het ambtsgeheim 27-01-2001
36 Salaris of traktement 26-01-2001
37 Het leger des heils 02-12-2000
38 Democratie in de kerk 19-06-2000
39 Else Atie Franken-Duparc 17-03-2000
40 Liturgische kleding 03-09-1992