Zoeken

In 2012 trof prof. dr. Ferenc Postma in het archief van de Hongaarse theoloog Jenő Sebestyén, dat berust in het Ráday Levéltár te Budapest, honderden brieven aan van de drie dochters van Abraham Kuyper, Henriette, Johanna en Too. Op verzoek van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800 heeft dr. Aalders deze en andere Nederlandstalige brieven gescand.

Inmiddels zijn deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Stukken zijn in te zien via het HDC, de plaatsingslijst is ook op deze site te bestuderen, Publicaties, wetenschappelijk werk, s.v. Hongaarse archieven.

Over Jenő Sebestyén zie de bijdrage van dr. Aalders op www.geheugenvandevu.nl

In het archief van Jenő Sebestyén komen ruim 1000 brieven voor van ruim 80 Nederlanders. Een van hen was Henriette S.S. Kuyper (1870-1933), dochter van Abraham Kuyper. Zij was in 1916 in Hongarije met de Nederlandse ambulance die daar tijdelijk 'zijn tenten had opgeslagen'. Na de Eerste Wereldoorlog nam Henriëtte Kuyper verscheidene initiatieven om het geplaagde Hongarije, dat zwaar beschadigd uit de oorlog was gekomen, te hulp te schieten. Zie de rubriek publicaties, wetenschappelijk werk voor een biografische schets van Henriette Kuyper.