Zoeken

Willekeurig citaat

De Bijbel is niet het boek van de verheven idealen, de Bijbel is het boek dat vanaf bladzijde 3 laat zien hoe God door ons wordt afgedankt en weggedrukt, genegeerd en ontkend.

 

dr. Paul Visser, Nederlands Dagblad, 27 juli 2013

dr. M.J. Aalders

 

Maarten J. Aalders is freelance historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Zijn opus magnum tot nog toe is de biografie van J.G. Geelkerken, die in 2013 verscheen. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. Regelmatig is hij in Budapest. Daar heeft hij onder meer scans gemaakt in het archief van J. Sebestyén (1884-1950), de Hongaarse Kuyper. Inmiddels is er een reeks artikelen verschenen en een bundel artikelen over de kindertreinen. Samen met twee Hongaarse collegae voerde hij de redactie. Hij schreef bijdragen over Henriëtte Kuyper en Jan Clinge Fledderus, en over de kindertreinen naar Nederland.

 

Bij het afscheid van Hans Seijlhouwer Op 1 september ging Hans Seijlhouwer, archivaris van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme met pensioen. Voor het vriendenboek dat hem werd uitgereikt, schreef ik de volgende dankbetuiging.

 

NU ONLINE BESCHIKBAAR

MAARTEN J. AALDERS, HEEFT DE SLANG GESPROKEN? HET STRIJDBARE LEVEN VAN DR. J. G. GEELKERKEN (1879-1960) (AMSTERDAM 2013)

Zie: rubriek publicaties/boeken