Zoeken

Willekeurig citaat

Het lijkt alsof we tijdens onze jeugd het vermogen verliezen om ons over de wereld te verwonderen.

Uit: De wereld van Sophie, p. 26

dr. M.J. Aalders

 

Maarten J. Aalders is freelance historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna volgde een reeks van artikelen en publicaties. Hij schreef onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Zijn opus magnum tot nog toe is de biografie van J.G. Geelkerken, die in 2013 verscheen. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. Regelmatig is hij in Budapest. Daar heeft hij onder meer scans gemaakt in het archief van J. Sebestyén (1884-1950), de Hongaarse Kuyper. Inmiddels is er een reeks artikelen verschenen en een boek over de kindertreinen, waarin Aalders twee artikelen publiceerde. Samen met twee Hongaarse collegae voerde hij de redactie. Hij schreef de bijdragen over Henriëtte Kuyper en Jan Clinge Fledderus, en over de kindertreinen naar Nederland.

 

NIEUW

Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi, De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Verloren, 2020)  ISBN: 9789087048471

Flaptekst:

De Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende revoluties hadden Hongarije uitgeput. Buitenlandse hulp kwam er eerst in de vorm van hulpgoederen verstrekt door het Rode Kruis. Daarna volgde een tweede internationale actie: tussen 1920 en 1930 werden ruim 60.000 kinderen voor enkele maanden naar het buitenland gebracht om bij te komen. De kindertreinen reden vooral naar Nederland en België, enkele naar Zwitserland, Zweden en Groot-Brittannië. Het verblijf in het buitenland had grote invloed op het leven van deze kinderen en hun familie. Sommige kinderen bleven zelfs bij het gastgezin wonen, anderen hielden contact. Er ontstonden intensieve persoonlijke, culturele, academische en economische contacten tussen Hongarije aan de ene en Nederland en België aan de andere kant. Deze rijk geïllustreerde bundel, waarvan ook een Hongaarse editie verschijnt bij uitgeverij L’Harmattan, beschrijft verschillende aspecten van de kinderactie.