Zoeken

Willekeurig citaat

Christelijkgeloof bestaat niet in het praten over God, maar in het aanroepen van God.

C. van der Kooi, 'De actualiteit van Gunnings theologie', in: Theo Hettema en Leo Mietus (red.), Noblesse oblige. Achtergrond en actualiteit van de theologie van J.H. Gunning Jr.(Gorinchem 2005) 93

dr. M.J. Aalders

Maarten J. Aalders is freelance historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen.

In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna volgde een reeks van artikelen en publicaties. Hij schreef onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Zijn opus magnum tot nog toe is de biografie van J.G. Geelkerken, die in 2013 verscheen. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. Onlangs verbleef hij enige tijd in Budapest, om daar scans te maken in het archief van J. Sebestyén (1884-1950), de Hongaarse Kuyper. De verwachting is dat er de komende jaren regelmatig aandacht aan de relatie Nederland-Hongarije zal worden besteed, mede op basis van dit archief.